DRAMA BAHASA DAERAH

Posted by Posted by orgoogle On 20.02

Hari ini saya akan memposting hasil buatan drama jawa saya dan teman-teman tentang DRAMA BUDI PEKERTI.Drama ini ditampilkan atau diperankan oleh 5 orang .Selain isinya budi pekerti tetapi terdapat pula yang lucu-lucu nya sehingga saya dan teman-teman mendapat nilai tertinggi tepatnya 90 semua .Hal ini tidak kami sangka karena kelompokku termasuk predikat anak nakal tapi hasilnya membuat tawa semua orang. Tidak lama-lama ini hasil karyaku :

Tugas Bahasa Daerah Budi Pekerti
Wektu arep nonton Arema Amir ,Febri, lan Irfan nyiap aken peralatan gawe dukung Arema lan wis arep mangkat menyang stadion Kanjuruhan.Niki dukung Arema amarga kita arek Malang.
 • Febri : Mir yen jeremu Arema menang apa ora ya ing Stadion Kanjuruhan ?
 • Amir : Ya wis jelas di dheleng karo mripat ta ,kan Singo Edan dukungan arek dhewe ta.
 • Irfan : Mmmm!! merame-rame wae kanca-kancaku kyata ibu-ibu ing arisan.
 • Febri : Eh eneng Wildan sing seng dekem nag omah wae .
 • Irfan : Di jak wae supaya ora dekem nag omahe wae.
 • Amir : Wil ,melu apa ora ?
 • Wildan : Ting pundit taa?
 • Amir : Gak dheleng ta mripate ,ya jelas dukung Arema ja dekem nag omah wae
 • kyata wadon wae.
 • Wildan : Sih ya ku arep ngomong ting wong tua ku.
 • Febri : Walah ngapata, ana – ana wae ,gak usah wis !
 • Irfan : Wektune mepet niki kurang setengah detik ngkas .
 • Wildan : Ya wis lek ngono ,it tapi ku ora dhuwe asesorise.
 • Amir : Ora usah repot –repot klambi urusanku wes .
 • Irfan : Slayer larang niki gawenen kowe wae .
 • Febri : Urusan panganan walah kecil .
 • Amir : Kowe sing traktir ?
 • Febri : Ngampung nang warung.
 • Wildan : Ya wes waktune kurang ¼ detik cemon , let’s go .
 • Irfan : Numpak apa arek dhewe niki ,numpak pesawat, tank, lan lain-laine.
 • Amir : Idii, wong cumin sji kilo meter menyang stadione.
 • Wildan : Tak gendong ta, kyata mbah surip.
 • Febri : Cepetan mengko di gendong mbah surip nyata .Ayoo.
Kabeh arek-arek mlampah menyang stadion Kanjuruhan .Nanging ing tengah – tengah dhalan eneng wong ngemis sing welas nemen.
 • Febri : Eh, eh, eh, enten bapakmu Mir nang ngarep niku.
 • Wildan : Ting pundi, pundi mboh yak yak Amir wajane.
 • Amir : Jo,ngawurta Bapake Irfan niku dheleng ana tai lalate.
 • Irfan : Wadoh sing bener wae ta, Bapakku gantengan teka bapake Amir.
 • Wildan : Astagfirullah ,astagfirullah dosa e,dosa insaf Astagfirullah halazim
 • nyuwu ngapura kanca-kancaku niki ,duh gusti-gusti.
 • Febri : Wadoh sing ngomong-ngomong agama du tempate niki, nang masjid, prei dhisek.
 • Amir : Sing penting fresh ,seneng – seneng dhisek wae.
 • Irfan : Wadong lembet-lembet.
 • Febri : Mbah sangking pundit ta mbah?
 • Pahlevi : Wadoh le mangan wae kangelan napa malih ngomong omah waduh hmmmm.
 • Wildan : Mbah terus manggon nag pundit yen tilem ?
 • Pahlevi : Nang pundi wae asal isa gawe sholat nyembah marang gusti Allah.
 • Irfan : Mbah yen mblayu kiat ngodak kula ?
 • Pahlevi : Dheleng dhewe umurku niki kiat apa ora , knapa takon ngono?
 • Febri : Dudu ngono aku cumin arep jaok duwite.(narik kotak amale)
 • Pahlevi : Aja ta le ,mbah niki gurung mangan sak dhina ,masak ora duweni saaken ning aku.
 • Amir : Duh, mbah kula pisan sak tahun.(mbantu narik sampek lugur).
 • Wildan : YOOOO, cabot, nyuwun pengapura mbah.
 • Pahlevi : Nyebut lailahaillah, napa ta salahku ,awas kowe slamet (nunjuk
 • Wildan).
Sawise njupuk dhuwite kabeh kabur lan dheleng memburi mbah sing ngemis wau ora eneng.Dadhi kabeh kaget nanging tetep mblayu terus.
 • Febri : Wadoh eneng napa niku , kanca-kanca.
 • Wildan : Carok, carok ,wes ora usah melu wes eh prasaanku gak wenak.
 • Irfan : Siapaken senjata grakkk.
 • Amir : Ok siap komandan ,bismillah hirohmanirrohim .maju.
 • Febri : Serang-serang ,pantang mundur untuk Arema.
Sewektu carok Wildan keneh jojo jantunge nganggo pring lan wis ora bisa di tolong utawa arepe sakaratal maut.
 • Amir : Eh arek-arek kancane arek dhewe Wildan kecubles.
 • Irfan : Mboh iya ya angkat cepet!
 • Febri : Wadoh rek kape mati kayake kancane arek dhewe ,ya cepet nyuwun ngapura selak mati.
 • Irfan : Eh iya dheleng wae bambune tembus nglewati jantunge.ya golek sapa sing nganu.
 • Wildan : Wis lah ora usah ngono mane.
 • Amir : Nyebot Wil,nyebot wil.
 • Wildan : eh wes ketok malaikat aku, aku pesan ya,aja lali sembayange ,ja di
 • ulangi maneh salahe ke loro.
 • Pahlevi : Assalamualikum, tak maafna kok dosa –dosa mau kowe ,nyebot le.
 • Irfan : Eh ya jaok pengapura ki kayak mbah sing wau, jaok pengapura ya bah.
Sawise jaok sepura lan Wildan wes di kubur Amir,Irfan, lan Febri cangkruan nang cedak masjid.
 • Febri : Eh adzan ,inget pesene Wildan gak ,yo sholat nyuwun ngapura yooo!
 • Irfan : Oh iya ,Ayo kambek dungakna Wildan.
Kabeh kancane Wildan ,sholat terus amarga pesene Wildan terus lan ora ngulangi kesalahane sing le loro karo. tetapi aku juga punya dalam bentuk microsoft word silahkan download Bahasa daerah terimakasih myblog www.majukan.blogspot.com

suka dengan artikel ini? klik disini
|

1 Comment

 1. wakakaka :))
  eror :p

  Posted on 19 Februari 2011 21.53

   

Posting Komentar

About Me

Foto saya
I live in indonesia ,city jember ,kaliwates. My name is wildan and the called wildan .thanks to research in my blog .so you must comment please . forgive me about my problem blog.your comment very useful by me and my blog .please comment

jika kita keras di dalam, maka dunia luar akan lunak kepada kita

Diberdayakan oleh Blogger.

Entri Populer


ShoutMix chat widget